Ohjelmistotuotantoprojekti / Software engineering project

Rekrytyökalu (ATS)

Asiakas / Client:

Emblica Oy

Yhteyshenkilön email / Contact email:

joni@emblica.com

Kuvaus / Description:

Usein hakuprosessit koskettavat yrityksien sisällä useampia henkilöitä ja ovat lisäksi monivaiheisia sekä monimutkaisia. Hakijoiden tilan seuranta on erityisen tärkeää sujuvan hakuprosessin takaamiseksi hakijalle, ja siksi sovelluksen tärkein tehtävä on helpottaa rekrytoijan työtä tällä saralla. Sovelluksen toisisijaisia käyttäjiä ovat myös työnhakijat, sillä rekrytyökalun syötteenä on työhakemukset. Rekrytoija voi hallita sovelluksessa olevia työtehtäviä ja työnhakija pääsee selaamaan työtehtäviä, sekä lähettämään työhakemuksen.

Sovelluksen keskeisiä toimintoja ovat työhakemusten syöttäminen järjestelmään, hakuprosessin mallinnus ja hakijoiden esittäminen helposti ymmärrettävässä muodossa. Hakuprosessi voi näyttää esimerkiksi seuraavalta: hakemus, ensimmäinen haastattelu, kotitehtävä, toinen haastattelu, tarjous ja lopulta työsopimuksen allekirjoitus. Hakuprosessi voidaan myös keskeyttää kumman tahansa osapuolen toimesta, missä vaiheessa tahansa. Jotta sovellusta ei tarvitse seurata päivittäin, on siihen syytä toteuttaa myös ilmoitusjärjestelmä. Yksinkertaisimmillaan jos hakemuksen tila on ollut muuttumaton yli x päivää, lähettää sähköposti merkityille henkilöille.

Koska yrityksestä rekrytointiin ja hakuprosessiin voi liittyä useampi henkilö, eikä sovelluksen tietoja haluta kaikkien nähtäville, on sovelluksessa oltava autentikaatio sekä auktorisointi. Hakuprosessin aikana voidaan yrityksen sisällä tietyille henkilöille antaa oikeus nähdä hakemuksen tiedot. Tälläinen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun hakijaa haastattelee henkilö, joka ei muuten vastaa rekrytoinnista, eikä hänellä tällöin ole oikeutta nähdä kaikkia hakijoita.

Näiden keskeisimpien toimintojen lisäksi sovelluksessa on paljon muita kehittämiskohteita, joilla mallista saadaan entistä parempi.

Toteustusympäristö / Implementation environment:

Rekrytyökalu rakennetaan verkkosovelluksena, joka on helppo deployata Docker-ympäristöön. Ryhmä saa itse valita sopivat työkalut sovelluksen rakentamiseen omien vahvuuksien mukaan esim. Node.js, React, GraphQL ja PostgreSQL. Sovellus voi kehitysvaiheessa pyöriä esimerkiksi Herokussa.

sopivat ajankohdat / possible timeframes