Ohjelmistotuotantoprojekti / Software engineering project

Aikavälikertaustekniikkaan perustuva työväline opiskelun optimointiin

Asiakas / Client:

Agile Education Research Group

Yhteyshenkilön email / Contact email:

mooc@cs.helsinki.fi

Kuvaus / Description:

Opiskelun ja kertaamisen jakaminen useampaan jaksoon johtaa parempiin oppimistuloksiin. Ns. crunchaaminen tai tenttiin lukeminen tenttiä edeltävänä iltana ei ole oppimisen kannalta kovin optimaalista.

Tässä ohjelmistotuotantoprojektissa toteutatte työvälineen, joka tukee käsitteiden opiskelua. Työväline toteutetaan ensin ohjelmointiin liittyvien käsitteiden harjoitteluun, jonka jälkeen sitä voidaan laajentaa muihin aihealueisiin.

Ohjelma esittää käyttäjälle useita lyhyitä aihealueeseen liittyviä ongelmia, joihin käyttäjä vastaa. Samantyyppisiä kysymyksiä esitetään käyttäjälle uudestaan älykkäästi ns. aikavälikertaus -tekniikalla (Spaced Repetition), jonka avulla voidaan parantaa opeteltujen käsitteiden mielessä pysymistä.

Ongelmia on tarkoitus olla ohjelmassa monentyyppisiä. Esimerkkejä tällaisista voisi olla vaikka:

Ohjelmassa käyttäjät voivat luoda omia kysymyksiään itselleen, joista parhaat voidaan lisätä kaikkien kaikkien oppilaiden käytettäväksi. Jos aikaa jää, toteutetaan myös järjestelmä, joka generoi satunnaisia kysymysten sisältöjä, jotta opiskelijoiden ei tarvitse vastata koko ajan samoihin kysymyksiin.

Ohjelma toteutetaan Javascriptillä React -kirjaston avulla mobiiliselaimilla toimivaksi ohjelmaksi.

Projektin aikana tuotettu työväline otetaan käyttöön Tietojenkäsittelytieteen osaston kursseilla.

Toteustusympäristö / Implementation environment:

Javascript / React

Erityisvaatimukset / Requirements for participants :

Arvostamme kokemusta selainohjelmoinnista ja Full stack -kurssin käymistä.

Lisätietoja / Additional information:

Lisätietoja Henrikiltä (nygrenh@gmail.com), Juholta (juho.leinonen@helsinki.fi), tai Artolta (arto.hellas@cs.helsinki.fi)

sopivat ajankohdat / possible timeframes